Adfino Adfino Adfino Adfino Adfino

BEHEER

Beheer is een breed begrip. Volgens Van Dale: (1) het beheren van, de zorg en verantwoording voor eigendommen van derden; (2) administratie, bestuur.

Maar het vormt ook de basis van het woord beheersen: “kennis hebben van”. In deze combinatie van betekenissen ziet Adfino CS haar beheeractiviteiten.

Dit onderdeel van onze dienstverlening is wellicht het meest gevoelig voor het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen dat cliënt en Adfino CS in elkaar moeten hebben. Naast uiteraard goede afspraken.
Bij beheer kunt u denken aan een breed scala van zaken die beheerd kunnen worden, bijvoorbeeld een pand, een nalatenschap, een bedrijf, een administratie, etc. Waarbij er overigens nimmer een overdracht van het eigendom plaats vindt. In die zin is beheer een combinatie van advies en uitvoering.
Ook de motieven van cliënten om een zaak in beheer te geven kunnen verschillen: de één zal het doen om een beter resultaat te verkrijgen, de ander wil af van zorg en rompslomp. Nummer drie wil niet als eigenaar op de voorgrond treden. In alle gevallen zal nauwkeurig afgestemd worden wat de wensen van de klant zijn en of, en zo ja hoe, Adfino CS die wensen kan vervullen.

Situaties waar het beheer door Adfino CS waarde kan hebben:

  • Zaakwaarneming
  • Executeur testamentair
  • Verhuur
  • Tijdelijk buitenlands verblijf
  • In combinatie met onze andere diensten: administratief, fiscaal, verhuur.

Klik hier om een email te sturen voor meer informatie of contact.