Adfino Adfino Adfino Adfino Adfino

DISCLAIMER

Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Adfino CS, Adfino Beheer BV of haar stakeholders niet aanvaard. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.