Adfino Adfino Adfino Adfino Adfino

Aangifte inkomstenbelasting 2022

Binnenkort krijgen miljoenen weer het "verzoek" van de Belastingdienst om aangifte te doen over 2021. Uiteraard zijn wij oude en nieuwe relaties daarbij graag behulpzaam. Op onze pagina dienstenoverzicht/aangifte-2022 geeft hierover meer informatie.

De standaard termijn voor het inleveren van de aangifte 2022 is 1 mei 2023.

Wat betekent dit in praktijk en welke datums zijn daarbij van belang ?

 Een overzichtje:

  • Vanaf eind januari heeft Adfino.C.S. de beschikking over de nieuwste software voor het doen van de aangiften 2022.
  • Vanaf 1 maart stelt de Belastingdienst de "vooraf ingevulde aangifte" (VIA) beschikbaar. Dat betekent dat vanaf 1 maart 2023 de reeds bij de Belastingdienst bekende gegevens kunnen worden geraadpleegd (en gecontroleerd !).
  • Wanneer de aangifte vóór 1 april 2023 bij de Belastingdienst binnen is dan krijgt u voor 1 juli 2023 bericht (door middel van een voorlopige of definitieve aanslag 2022).
  • Wanneer de aangifte tussen 31 maart en 1 mei 2023 wordt ingeleverd dan zal de Belastingdienst proberen om ook voor 1 juli bericht te sturen, maar zij garanderen dat niet.

 Adfino.C.S. maakt - als geregistreerd belastingconsulent - voor haar relaties gebruik van de "Uitstelregeling voor Belastingconsulenten". Dat betekent dat bestaande relaties van wie de aangifte op 1 april nog niet is ingediend, worden aangemeld voor deze regeling. Adfino.C.S. dient dan maandelijks een afgesproken aantal aangiften in te dienen.

De jaarlijkse aangifte campagne is altijd een hectische periode. Wij verzoeken onze relaties om niet tot het laatste moment te wachten met het maken van een afspraak of het inzenden van de nodige gegevens. Bij voorkeur digitaal, maar uiteraard mag het ook op papier. Vanzelfsprekend kunnen wij niet van al onze relaties de aangifte voor 1 april of 1 mei indienen, maar zullen uiteraard proberen om de juiste prioriteiten te stellen.

Wilt u een afspraak maken dan kan dat zowel overdag als 's avonds, hetzij bij u thuis, hetzij op ons kantoor in Maarn. (i.v.m. Corona is de thuisservice momenteel nog beperkt van toepassing; een 'corona-proof' afspraak op ons kantoor in Maarn is mogelijk).