Adfino Adfino Adfino Adfino Adfino

Laatste nieuws

De afgelopen tijd hielden – voor u ongemerkt - twee vragen ons bezig.

Hoe kunnen we als klein kantoor optimale kwaliteit waarborgen?

En, meer persoonlijk, wie kan ondergetekende gaan   opvolgen als leidinggevende?

 

Het antwoord hebben we gevonden, en delen we graag met u:

Adfino.C.S. is samengegaan met het kantoor van Kees van de Kraats en Pieter van Viegen uit Ede.

Enthousiaste vakbroeders die dezelfde persoonlijke benadering en standaarden hanteren als ons team.

De fusie is in de afgelopen periode geëffectueerd en Kees en Pieter hebben hun intrek genomen in het kantoor in Maarn.

 

Ondergetekende heeft afgesproken om nog tenminste drie jaar actief betrokken te blijven.

Zo hebben we alle tijd voor de geleidelijke overdracht van taken binnen ons team.

Een team dat inmiddels tien mensen (parttimers en fulltimers) telt.

 

We realiseren ons dat u dit als een verandering zult ervaren.

Persoonlijke relaties zijn niet overdraagbaar. We hebben er echter alle vertrouwen in dat u prettig gaat samenwerken met Kees en Pieter en de andere medewerkers.

In dat opzicht beschouwen we deze ontwikkeling als goed nieuws voor u. Te meer daar u baat hebt bij een kantoor waarin persoonlijke dienstverlening, kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd.

 

We hebben er allemaal veel zin in om dit tot een succes te maken!

Binnenkort zullen wij u nog nader informeren over een aangepaste naam en huisstijl.

Hebt u nog vragen, dan horen we dat graag van u.