Adfino Adfino Adfino Adfino Adfino

MVO begint bij jezelf...

Een kleine variatie op een bekend thema. Beetje een open deur natuurlijk, want alles begint bij jezelf, bij je eigen waarneming, bij je eigen mening.

Het fenomeen MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) heeft een vlucht genomen. Daardoor dreigt het te worden verheven tot wetenschap. Dure woorden, dikke rapporten, regels en kwalificaties. En met alle respect voor wetenschap en regelgeving: daardoor lijkt het echte maatschappelijk verantwoorde ondernemen buiten bereik te geraken van de m/v op straat.
 
Dus ook buiten bereik van de "kleine" ondernemers, de kurk waarop onze economie drijft. En dat is jammer. Want die zogenaamde kleine ondernemer (ZZP'er, freelancer, etc.) zal een steeds belangrijker rol gaan spelen in het functioneren van onze maatschappij. In het ondernemen in de toekomst. Het Nieuwe Ondernemen. Per definitie maatschappelijk verantwoord. Waarde toevoegen en de kost verdienen zonder iets te beschadigen of iemand anders te benadelen. Het kan. De buurtwinkels uit vervlogen tijden deden eigenlijk niet anders. Kunnen we die tijden combineren met de verworvenheden van vandaag en morgen ?

Dat past niet in de huidige structuren van de multinationals en mega-ondernemingen. Die hebben nog een lange - doodlopende ? - weg te gaan alvorens zij het predicaat "maatschappelijk verantwoord" mogen voeren. Maar ook bij hen begint MVO bij henzelf. Ben benieuwd of ze hun eigen belang opzij kunnen zetten en werkelijk gaan voor vernieuwing!

Alle problemen zijn begonnen bij de mens, dus het is logisch dat ook alle oplossingen vanuit de mens zelf gevonden gaan worden. En niet vanuit kunstmatige structuren. Dus ook MVO begint bij de mens zelf, bij jou zelf. Wie doet er mee ?