Adfino Adfino Adfino Adfino Adfino

VIA brieven komen er weer aan !

De aangiftecampagne voor de particuliere aangiften Inkomstenbelasting 2019 staat alweer in de startblokken. Na januari - een "btw-maand" - bereiden de medewerkers van Adfino.C.S. zich voor op het vlot en nauwkeurig verwerken van de gegevens die nodig zijn voor een correcte belastingaangifte 2019.

 

Het proces om te komen tot een aangifte vindt tegenwoordig vooral plaats in een digitale omgeving. Papieren worden steeds zeldzamer in onze werkomgeving.

Voor zover mogelijk maken wij bij het samenstellen van de aangifte ook gebruik van de gegevens die reeds bij de Belastingdienst bekend zijn..... maar toch in de aangifte moeten worden opgenomen.

Uiteraard kunnen wij niet zonder uw toestemming over deze gegevens beschikken. Daarvoor kunt u ons machtigen door middel van een "Formulier Registratie machtiging intermediair goedkeuren". Met de activeringscode op dit formulier kan ons systeem de bij de Belastingdienst reeds bekende gegevens digitaal opvragen. Dat proces verloopt via een beveiligde verbinding met de Belastingdienst.

 

Welke gegevens worden met de Belastingdienst uitgewisseld ?

Het gaat daaarbij onder meer om:

  • persoonlijke gegevens en gezinssamenstelling
  • informatie over bruto loon en uitkeringen en de daarop ingehouden belastingen (de jaaropgaven). De Belastingdienst ontleend deze gegevens aan de loonaangiften die werkgevers en uitkeringsinstanties periodiek moeten doen.
  • WOZ waarde van uw eigen woning en gegevens omtrent de hypotheek en betaalde hypotheekrente
  • gegevens van banken en verzekeringsmaatschappijen per 1-1-2019 voor de aangifte van uw vermogen in box 3 (banken zijn verplicht om de saldi van uw bankrekeningen door te geven aan de Belastingdienst)

De ontvangen gegevens worden door ons zoveel mogelijk gecontroleerd en aangevuld met de ontbrekende gegevens die we bij u opvragen.

 

De VIA-brief *) met daarbij het "Formulier Registratie machtiging intermediair goedkeuren" ontvangen onze relaties ongeveer in de eerste helft van februari. Voor een efficiente en vlotte verwerking van de aangiften, vragen wij onze relaties om de activeringscode zo spoedig mogelijk na ontvangst aan ons door te geven. Bij voorkeur door het toezenden van een scan van het "Formulier Registratie machtiging intermediair goedkeuren".

Hier klikken geeft een voorbeeld van het betreffende formulier dat onze relaties begin februari van de Belastingdienst krijgen toegezonden.

Door bij de tijd te blijven op het gebied van de efficiente gegevensverwerking kunnen wij ons tarieven betaalbaar houden !

 

Op onze pagina 'Aangifte 2019' vindt u aanvullende informatie over onze wijze van werken met betrekking tot de belastingaangiften 2019.

 

*) de afkorting VIA staat voor Vooraf Ingevulde Aangifte.