Adfino Adfino Adfino Adfino Adfino

AANGIFTE 2023

Aangifteverzorging particulieren

Ook al probeert de Belastingdienst het voor u zo leuk en zo makkelijk mogelijk te maken. Belasting blijft voor de meeste mensen een belasting, en lastig. De steeds veranderende wetgeving en het doorspitten van aangifteprogramma’s maakt het niet echt eenvoudiger.

Schudt deze ballast van u af en laat uw aangifte door ons verzorgen: geen zorgen meer of de aangifte wel goed is, geen gepieker of u een aftrekpost bent vergeten en duidelijkheid over wat u te wachten staat.
Algemene informatie over onze belastingaangifte service vindt u op de pagina Belasting.
Ook voor particulieren proberen wij de dienstverlening zo betaalbaar mogelijk te houden. Het verzorgen van de aangifte bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

  • Maken van een afspraak bij ons op kantoor in Maarn of telefonisch (Zoom of Teams). Dat kan op een tijdstip dat u het beste schikt: overdag of ‘s avonds.
  • Verzamelen van de gegevens en zo ver mogelijk invoeren in ons aangiftesysteem. Inventariseren van de nog benodigde gegevens. 
  • Afstemming van persoonlijke situatie en eventuele invloed daarvan op de belastingaangiften van het afgelopen en komende jaar. Waar nodig op deze situatie afgestemd advies.
  • Zo mogelijk maken wij - met uw toestemming - gebruik van de gegevens van de door de Belastingdienst beschikbaar gestelde "Vooraf Ingevulde Aangifte" (VIA).
  • Inzage in en/of toezending van een overzicht van de aangifte. U wordt gevraagd de aangifte goed te keuren.
  • De aangifte wordt elektronisch naar de belastingdienst verzonden. De cliënt ontvangt een overzicht, met een berekening van de te verwachten belastingaanslag. Dit kan op papier en/of per email.

Uiteraard moeten wij een vergoeding doorberekenen voor tijdsbesteding en met name programmatuur. Voor particuliere aangiften*) hanteren wij in 2024 (ten behoeve van de aangifte 2023) de volgende tarieven:

  • verzorging aangifte (incl. evt. fiscale partner)       € 120,00 (incl. BTW)
  • verzorging aangifte (zonder fiscale partner)         €   90,00 (incl. BTW)

Met deze tarieven menen wij dat een deskunige aangifteverzorging ook bereikbaar is voor de particulier. Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Wij zijn u graag van dienst!

Klik hier om een email te sturen voor meer informatie of contact.

*) voor de toepassing van dit tarief verstaan wij onder een particuliere aangifte een aangifte van iemand die niet als zelfstandige werkzaam is en geen/weinig box 3 inkomen heeft. Wij behouden ons het recht voor om meer tijdsbesteding in rekening te brengen als de tijdsbesteding (>1,5 uur) of omstandigheden daar in alle redelijkheid om vragen, bijvoorbeeld bij aan- en verkoop van een eigen woning.