Adfino Adfino Adfino Adfino Adfino

ADVIES & BEGELEIDING

"Advies" is een woord dat we nogal makkelijk in de mond nemen en vaak verwarren met het geven van een mening. Adviseren is raad geven. Een definitie van advies zou kunnen zijn: “Het naar beste kunnen en weten geven van de raad, na afweging van de omstandigheden en mogelijkheden”.

Dat betekent dat er eerst geluisterd moet worden naar de wensen en situatie van de klant. Een advies is lang niet altijd probleemoplossend, maar als het wordt uitgebracht na zorgvuldige overweging krijgt het bijna altijd een meerwaarde: informatie, mede op basis waarvan de geadviseerde zijn of haar besluiten kan nemen. Dat is meestal geen éénmalige zaak, vandaar dat advies en begeleiding voor ons in elkanders verlengde liggen. Aldus proberen wij waarde toe te voegen aan de onderneming van de klant.

Adfino CS kan met het bovenstaande in het achterhoofd alleen advies geven als er voldoende informatie van de klant beschikbaar is. En alleen op gebieden waarmee wij of onze netwerkcontacten bekend zijn. Bij dat alles mag hetgeen Engelssprekenden zo mooi “common sense” noemen, niet ontbreken. Vandaar onze slogan "Gezond verstand is te huur".
O ja, vanzelfsprekend zijn wij onafhankelijk in onze advisering. En ook een “second opinion” op een elders verkregen advies zullen wij naar eer en geweten afgeven.

Gebieden waarop Adfino een adviesrol kan hebben:

  • Financieel, Administratief
  • Fiscaal
  • Organisatorisch, Klankborden
  • Zie ons overzicht van diensten

Doelgroepen waarmee Adfino een meer dan gemiddelde ervaring heeft:

  • (Startende) zelfstandigen - ZZP'ers en ZMP'ers
  • Sporters
  • Personal holding BV
  • Particulieren 
  • U ?

 Klik hier om een email te sturen voor meer informatie of contact.